ادامه تحقیقات آژانس فضایی اروپا

07 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوشگر آژانس فضایی اروپا پس از سفری طولانی در اعماق فضا سرانجام به هدفش، میلیون ها کیلومتر دورتر از کره زمین نزدیک می شود. دانشمندان می گویند تحقیقاتشان می تواند به جهشی در مسیر کشف سرمنشا وجود آب در کره زمین منجر بشود.