خاکسپاری پیکر آنتونین اسکالا، قاضی دیوان عالی آمریکا، در واشنگتن

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ یکی از قضات دیوانعالی آمریکا در سال انتخابات رئیس جمهوری، اختلاف نظر بر سر جایگزینی او بین دموکراتها و جمهوری خواهان را افزایش داده است. پیکر آنتونین اسکالیا امروز در شهر واشنگتن به خاک سپرده خواهد شد.