سبزی کاری کودکان مبتلا به سندروم داون

05 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از نوجوانان شیلی که مبتلا به سندرم داون هستند با کاشتن و نگاهداری سبزیجات و فروختن آن مهارت های لازم برای زندگی در جامعه را می آموزند .