سبک متفاوت مانلی جمال نوازنده گیتار

21 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مانلی جمال نوازنده گیتارو سبک متفاوتش در نواختن گیتار، موضوع گزارش تانیا دربند خبرنگار هنری صدای آمریکاست.