سازندگان ویدئوی هپی ایرانی آزاد شدند

01 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا در واکنش به وقایع منجر به بازداشت و سپس آزاد شدن شش جوان ایرانی رقصنده درنسخه ایرانی ویدیو کلیپ هپی برضرورت تضمین آزادی بیان برای تمامی ایرانیان تاکید گذاشته است. در همین حال خبرگزاری های بین المللی، این وقایع را معرف زور آزمائی تندروها علیه برنامه های رئیس جمهوری برای آزادی های اجتماعی توصیف کرده اند. گزارش از سیران شرفی.