سازمانی که صحت آزمایش های موشکی و هسته ای را راست آزمایی می‌کند

17 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای با استفاده از یک سلسله ایستگاه های بررسی و بازبینی/ انفجارهای اتمی در زمین را مطالعه و صورت گرفتن آن ها را تایید می کند. ازجمله ادعای کره شمالی در ماه سپتامبر به انجام یک آزمایش اتمی.