سازمان زنان آمریکا و هالیوود به جشنواره کن: از آلن دلون تجلیل نکنید، او یک راست افراطی است

17 اردیبهشت 1398