سازمان سيا به داشتن دست در کودتا بر عليه مصدق اذعان کرد

28 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در شصتمین سالگرد سرنگونی دولت محمد مصدق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سيا) برای نخستین بار به نقش خود در سازماندهی کودتایی که سرلشکر فضل الله زاهدی را در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به جای دکتر مصدق نشاند، آشکارا اذعان کرد. گزارش از مسعود سفیری.