سازمان ملل متحد: ساختار، الويت، اصلاح

03 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد، و آرام حسامی، مدیر اجرایی موسسه مطالعات پیشرفته بین المللی، در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور، مجری برنامه افق، پيرامون چشم انداز عضويت ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد توضيحاتی دادند.