سازمان ملل متحد: ايران و آمريكا

04 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلن اير، سخنگوی آشنا به زبان فارسی وزارت خارجه آمريكا؛ نغمه پناهی، همسر سعید عابدینی كشيش زندانی در ايران؛ هوشنگ امیراحمدی، استاد توسعه بین الملل دانشگاه راتگرز؛ گيتا آرين، خبرنگار صدای آمريکا؛ حسن داعی، مدیر بنیاد غیر انتفاعی در جستجوی حقیقت؛ در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، نظرات خود را پيرامون مناسبات ايران و آمريکا در چارچوب سازمان ملل متحد بيان داشتند.