سازمان حقوق بشر ایران اعدام متهمان پرونده «اخلال در نظم اقتصادی» ایران را به شدت محکوم کرد

23 آبان 1397
بشنوید
سازمان حقوق بشر ایران اعدام متهمان پرونده «اخلال در نظم اقتصادی» ایران را به شدت محکوم کرد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیری مقدم  هدف اصلی این اعدام ها را ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای مقابله با «اعتراضات مردمی» به فقر و  «فساد اقتصادی» عنوان کرد.