سازه «طاووس» در آتش سوخت؛ حادثه‌ای دیگر در شیراز بعد از مرگ مردم در سیل دروازه قرآن

15 فروردین 1398