سایه پررنگ اختلافات بر جلسه احمدی نژاد و نمایندگان

28 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادامه انتقادات نمایندگان از احمدی نژاد، احتمال برگزاری جلسه رییس جمهوری با نمایندگان را کاهش داد. قرار بود در آستانه طرح سوال از رییس جمهوری، احمدی نژاد با نمایندگان دیدار داشته باشد، اما تعدادی از نمایندگان مجلس از عملکرد احمدی نژاد انتقاد کردند. گزارش از آرش سیگارچی.