کرگدن سفید در خطر انقراض

15 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کرگدن آفریقائی یکی از حیواناتی است که شدیدا در خطر انقراض قرار دارد؛ بویژه کرگدن سفید شمالی. فقط ۴ کرگدن سفید شمالی در جهان باقی مانده اند که تنها یکی از آنها نر است و امکان تولید مثل طبیعی انان بسیار کم است.