دین و آخرت در فیلم کارتونی «میهمانی سوسیس ها»

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوسیس ها، نان های گوناگون و دیگر خوراکی های فروشگاه بزرگ مواد غذائی، در فیلم کارتونی «میهمانی سوسیس ها» از بازیگر «ست روگن» و همکار نویسنده اش «ای ون گولدبرگ» وقتی می فهمند آخرتی برای رستگاری ابدی آنها وجود ندارد، میهمانی شهوانی و هنجارشکن برپا می کنند. گزارش بهنام ناطقی