پیامد افشای اسناد دیپلماتیک عربستان سعودی بر روی سایت ویکی لیکس

05 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سایت افشاگر ویکی لیکس اخیرا ده ها هزار سند وزار ت خارجه عربستان سعودی را منتشر کرده که نشان از عملکرد آن کشور در مسائل بین المللی و بویژه صرف پول به منظور منافع دیپلماتیک دارد.