همایش تامین آب شیرین از دریا در عربستان سعودی

07 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همایش دو روزه ای در ریاض پایتخت عربستان سعودی از امروز آغاز به کار کرده است. هدف همایش تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به احداث کارخانه های تهیه آب شیرین از دریا به منظور تامین آب آشامیدنی و کشاورزی در این سرزمین خشک و بیابانی است.