افزایش تنش میان شیعیان و رهبران اهل سنت در عربستان سعودی

29 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزدیک به یک هفته پس از آنکه عربستان سعودی شیخ نمر النمیر ، روحانی شیعه را به اتهام تحریک و آشوب به مرگ محکوم کرد، تنش میان اقلیت شیعه ورهبران سنی در این کشور در حال افزایش است.