برخورد عربستان با یک گروه تروریستی در شرق کشور؛ آیا قطر پشت این گروه است؟

19 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيروهای امنيتی عربستان سعودی می گويند يک گروه تروريستی در عواميه را منهدم كرده اند. اين در حالي است كه رسانه های مستقل از سركوب معترضين شيعه توسط نيروهای امنيتی عربستان خبر داده اند. يك مقام عربستان، قطر را به عامل پشت پرده حوادث شرق كشور براي اجرای برنامه های ايران توصيف كرده است.