نگرانی از بی ثباتی بازار نفت با تشدید تنش میان ایران و عربستان سعودی

15 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بالا گرفتن تنش بین عربستان سعودی و ایران، دو تولید کننده بزرگ نفت، سرمایه گذاران بازارهای بورس سهام جهان را نگران ساخته که تداوم این بحران تولید نفت در خاورمیانه را کاهش می دهد و در نتیجه باعث سقوط قیمت سهام خواهد شد. ولی برخی از تحلیل گران نظر دیگری دارند.