شرکت رهبران کشورهای جهان در مراسم یادبود ملک عبدالله پادشاه عربستان

04 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر رهبران کشورهای جهان؛ به عربستان سعودی، برای شرکت در مراسم یادبود و بزرگداشت ملک عبدالله پادشاه عربستان، و دیدار با ملک سلمان جانشین او ادامه دارد. مقام های عربستان؛ چند ساعت پس از مرگ ملک عبدالله، اعلام کردند که ملک سلمان زمام امور کشور را به دست گرفته است.