برکناری مقام‌های ارتش توسط پادشاه عربستان؛ انتصاب یک زن در مقام معاون وزیر

08 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی شماری از فرماندهان ارتش و مقام های بلندپایه آن کشور را برکنار و با نیروهای تازه نفس و جوانتر جایگزین کرد. از جمله انتصاب یک زن بعنوان معاون وزیر کار عربستان سعودی.