اطلاعاتی درباره یکی از بمبگذاری‌ها در عربستان سعودی؛ ایران حمله تروریستی را محکوم کرد

15 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عربستان سعودی یکی از مهاجمین حمله های روز دوشنبه در آن کشور را شناسائی کرده است. همزمان ولیعهد عربستان سعی دارد کشور را آرام کند و به مردم اطمینان خاطر دهد. بمبگذاری در مدینه خصوصاً بخاطر وقوع آن در مسجد النبی هم برای آل سعود و هم شهروندان تکان دهنده است. گزارش گیتا آرین