نگرانی مقام‌های عربستان سعودی از چاقی و افزایش وزن مردم

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عربستان سعودی سیر صعودی افزایش وزن سبب نگرانی مسئولان شده و آنها را وادار به یافتن راههائی برای مقابله با چاقی و ارتقاء سطح آگاهی مردم در این زمینه کرده است.