ورود نخست وزیر کانادا به اختلاف عربستان و این کشور؛ از ارزشهای مان کوتاه نمی آئیم

18 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر نمی رسد هیچیک از دولتهای سعودی و کانادا حاضر به عقب نشينی از موضع خود در ارتباط با تنش موجود در مناسبات با يکديگر باشند. روابط دو کشور در پی انتقاد هفته گذشته کانادا از ادامۀ بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی رو به تيرگی گذاشته است. گزارش فرهاد پولادی