همکاری عربستان و اندونزی برای مبارزه با گروه داعش

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عربستان سعودی و اندونزی مبارزه با پیکارجویان گروه خودخوانده دولت اسلامی موسوم به داعش را در کانون همکاری های دو کشور مسلمان قرار می دهند.