روبات ها در نخستین داروخانه «هوشمند» عربستان نسخه بیماران را آماده می کنند

05 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخستین داروخانه هوشمند در عربستان سعودی به روبات هایی هوشمند است که نسخه پزشک را اسکن کرده و دارو را به سرعت برای بیمار آماده می کنند.