از ساعاتی دیگر برای نخستین بار زنان عربستانی برای رانندگی به خیابان می‌آیند

02 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فردا، يکشنبه ۲۴ ژوئن، سوم تيرماه زنان سعودی برای نخستين بار در تاريخ کشور خود قانوناً و بدون اجازۀ همسران و مردان خانواده از حق رانندگی برخوردار خواهند داشت. تحولی بزرگ که نقطۀ عطفی در زندگی اجتماعی و استقلال زنان عربستان سعودی به شمار می رود.