سه روز بعد از تماشای فوتبال توسط زنان، سینما هم به روی مردم عربستان گشوده شد

25 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عربستان سعودی در هفته‌های اخير گام‌های جسورانه‌ای در زمينه ورود زنان و دختران به صحنه زندگی اجتماعی برداشته است؛ سينما يکی از اين عرصه‌های اجتماعی ست که پس از ۳۵ سال بار ديگر به روی زنان و دختران گشوده شده است.