زنان در عربستان سعودی و امتیازات کسب و کار در خانه

08 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این هفته، نمایشگاهی برای حمایت از زنان کارآفرین در عربستان سعودی برگزار شد. این نمایشگاه که یکشنبه در ریاض گشایش یافت تا پنج روز ادامه دارد و سازمازندگان این نمایشگاه می گویند، هدف از آن تشویق زنان مدیر و کارآفرین در عربستان سعودی است.