تبديل خانه خشت و گلی به موزه شخصی در عربستان

08 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردی در عربستان سعودی خانه خشت و گلی اش را به موزه شخصی تبديل کرده است. او از ۱۳ سالگی علاقۀ زيادی به گردآوری روزنامه های مختلف داشته و اکنون مجموعه کامل و با ارزشی از اسناد مربوط به تحولات سياسی و اجتماعی دهه های اخير عربستان را در اختیار دارد. گزارش از پروانه هدايت.