برکناری وزیر نفت عربستان در اوج بحران کاهش قیمت در بازار انرژی

19 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پادشاه عربستان سعودی ، وزیر نفت آن کشور را که در بیست سال گذشته سیاست های نفتی ریاض را به اجرا می گذاشت، عوض کرده است. این تغییر در شرایطی انجام می گیرد که عربستان و ایران درگیر رقابتی هستند که به افت شدید بهای نفت منجر شده است.