خاورمیانه نگران اتحاد نفتی ایران و عراق

17 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عراق با امید به تحکیم منابع طبیعیش، و با هماهنگی هایی با ایران، تصمیم گرفته است که تولید نفت در آن کشور را تا شش سال دیگر سه برابر کند. این برنامه می تواند تسلط عربستان سعودی بر بازار جهانی نفت را با چالش روبرو کند.