عادل الجبیر اتهام ایران به عربستان درباره نقش داشتن در حمله به اتوبوس سپاه را رد کرد

29 بهمن 1397