نشست کشورهای عرب خلیج فارس در باره داعش

26 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیران امور خارجه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در یک کنفرانس ۲ روزه در ریاض چالش های امنیتی و دیپلماسی مورد نیاز برای مبارزه با تهدیدهای منطقه ای و بین المللی را به بررسی گذاشتند.