علیزاده: اعدام شیخ نمر تنش میان ایران و عربستان را بیشتر خواهد کرد

12 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعدام ۴۷ نفر در عربستان سعودی، از جمله شیخ نمر، روحانی شیعه ناراضی، با واکنش های تند و تهدید آمیز در ایران مواجه شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و پژوهشگر در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این اتفاق این تشنج را شدیدتر خواهد کرد.