نمایشگاه نقاشی در عربستان سعودی

29 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

راما مز، هنرمند اردنی سوری تبار، برخی از آثارش را در عربستان سعودی به نمایش گذاشته است؛ آثاری که نه تنها استعداد و لطافت هنری او را نشان میدهند بلکه حامل پیامهائی قوی هستند.