از فضا به زمین بنگریم

15 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی می گویند، نگاه کردن به زمین از چنان فاصله دوری تجربه آموزنده ای است که زندگی انسان را تغییر داده و به شخص آن ادراک را می دهد که کره خاکی ما چقدر زیبا و در عین حال شکننده و آسیب پذیر است.