یک فنآوری جدید برای ثبت ویدئوهای با کیفیت از زمین

21 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فناوری جدیدی در صنعت ماهواره سازی. ماهواره ای که می تواند از هر نقطه زمین ویدئوی با کیفیت رنگی بگیرد و یک شرکت بریتانیایی این ویدئوها را در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.