نامه سرگشاده خبرنگاران در اعتراض به برخورد با رسانه‌ها

07 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نامه سرگشاده ی گروهی از روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی در اعتراض به بازداشت همکارانشان در خبرگزاری ایسنای اصفهان و نحوه برخورد با رسانه ها و روزنامه نگاران منتشر شد.