ایران می تواند تولید نفت را تا ۸۰۰ هزار بشکه افزایش دهد

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سارا وخشوری کارشناس انرژی در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که در صورت لغو تحریمها، ایران می تواند تولید نفت خود را تا ۸۰۰ هزار بشکه افزایش دهد.