گفتگوی صدای آمریکا با سارا صفری

19 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سارا صفری کوهنورد جوان ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره سفر به اورست و فعالیتهای انساندوستانه خود توضیحاتی داد.