نامه هایی که کودکان به بابانوئل می نویسند، چه می شود

03 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن کریسمس کودکان جهان به بابانوئل نامه می نویسند. در حالی که این نامه ها هرگز به قطب شمال نمی رسد ولی بابانوئل آن ها را دریافت کرده و به آن ها پاسخ می دهد.