سانسور در ایران

22 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

عجیب ترین مورد سانسوری که با آن مواجه شده‌اید کدام بوده است؟ تبعات و ضررهای سانسور در ایران چیست؟