ترانه سنگسار تقدبم به فرخنده

21 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنگسار ترانه جديد وحيد بايار، خواننده و رپر نامدار افغان است. او اين ترانه را به فرخنده زن جواني تقديم كرده كه ماه مارس گذشته توسط بنيادگرايان مذهبي كشته شد. گزارشی در این باره در برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا