فستيوال بين المللی مجسمه های شنی در ترکيه

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اساطير و شخصيت های افسانه ای جهان کهن با فستيوال بين المللی امسال ترکيه جان دوباره يافته و در کرانه دريای مديترانه در انتظار صدها هزار بازديد کننده از سراسر جهان به سر می برند. [[Pkg]]