روزانه ۸۹ نفر بر اثر تیراندازی در آمریکا کشته می شوند

18 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشتار در سان برناردینوی کالیفرنیا بار دیگر مساله خشونت با اسلحه را مطرح کرد.به گزارش کمپین بریدی که هدف آن جلوگیری از این نوع خشونت است، روزانه در آمریکا ۲۹۷ نفر هدف گلوله قرار می گیرند که ۸۹ نفر آنان کشته می شوند؛ مشکلی که بسیاری از شهروندان را درگیر خود می کنند.