ساماندهی تعطیلات آخر هفته

11 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما با دو روز تطعیلی هفتگی موافقید؟ به نظر شما چه روزهایی برای تعطیلات آخر هفته بهتر است؟ پنجشنبه و جمعه یا جمعه و شنبه یا شنبه و یکشنبه؟ تاثیر دو روز تطعیلی هفتگی بر زندگی شما چه خواهد بود؟