سالروز حصر رهبران جنبش سبز

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی پایان حصر بود، در حالیكه تغییری در این وضعیت ایجاد نشده است. به نظر شما آيا نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند به پایان حصر منجر شود؟ چرا دولت روحانی هنوز موفق به حل این مسئله نشده است؟ چه نیروها، نهاد ها و یا افرادی را مانع تحقق پایان حصر می دانید؟