سالروز اعتراضات دانشجویی هجدهم تیرماه ۷۸

18 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز هجدهم تیرماه سالروز حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ است. روزی که بسیاری از فعالان دانشجویی ایران آنرا نقطه عطفی در تاریخ این جنبش می دانند. یگانه ارسباران مروری دارد برآنچه که در آن روزها گذشت.